Twój koszyk koszyk sztuka Ilość produktów (0)

Michał Bałdyga

Galeria artysty

Urodzony 24 kwietnia 1980 r. w Warszawie. Swoje doświadczenia nabywał na kierunku edukacji artystycznej – grafika, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach filii w Cieszynie. Skończył kierunek Edukacji Artystycznej w 2006r. oraz Projektowania Graficznego Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu w 2010r. Zajmuje się: rzeźbą, performance, malarstwem, projektowaniem graficznym. W jego pracach zacierają się różnice między działaniem symbolicznym a realnym zagrożeniem. Pierwszym etapem jego twórczości była cielesność i jej asymetria. Zajmował się asymetrią poszukując jej źródła w swoim życiu, przeszłości i teraźniejszości. Tworzył przy tym własny rodzaj sztuki walki, walki z prozaicznymi barierami, które życie stawia człowiekowi. Rytualna walka i zwycięstwo pokazuje możliwość budowania własnego poczucia wartości poprzez tworzenie rytuału życia. Źródłem i inspiracją jest jego życie. Odczytuje stosunek do swojej osoby, zdarzeń wokół niego, do problemów barier fizycznych, psychicznych i mentalnych życia. Pracując ze swoją przeszłością, z pamięcią wydarzeniową, tworzy terapeutyczną przestrzeń swojego rozwoju. Pamięć jest w jego pracach nie tylko inspiracją, ale jest przede wszystkim tworzywem, jest istotną treścią. Pamięć nie jest tutaj statyczna, lecz jest traktowana jako proces tworzenia. Szuka odpowiedzi na pytanie o stosunek przeszłości do przyszłości. Korzysta z pamięci szczególnych doświadczeń dając świadectwo indywidualnego przejawiania się w tym świecie. Tworzy swego rodzaju autoportret pamięci. Zajmują go problemy Kultury i Cywilizacji. Zainteresowania jego skupiają się na zagadnieniu, SACRUM, PROFANUM. Szuka granicy pomiędzy nimi. Skupienie, na symbolach, oraz oddziaływaniu i znaczeniu kolorów i kształtów oraz uważnej obserwacji i kontemplacji zjawisk, pozwala mu na odnajdywanie, rozpoznawanie i tworzenie nowego rytuału życia. Rytuał, nie związany z żadną religią, czy wyznaniem, rytuał w czystej swojej postaci, który pozwala na kontemplację Dzieła Stworzenia i rytm własnego istnienia. To skupienie zawiodło go do Ikony.

Ważniejsze wystawy

  • 2010 - Indywidualna wystawa ”NA STYKU” Galeria ODA - Piotrków Trybunalski
  • 2009 - Akcje Performance w ramach ”PERFORMANCE PLATFORM”, Lublin
  • 2009 - Akcje Performance w ramach ”MIĘDZY NIERZECZYWISTOŚCIĄ A RZECZYWISTOŚCIĄ”, Łódź
  • 2008 - Indywidualna wystawa ”POMIĘDZY” Galeria Naród Sobie - Poznań
  • 2007 - Indywidualny pokaz „PAMIĘĆ JAKO PROCES TWÓRCZY”, Kraków
  • 2005 - Wystawa w ramach „PIKNIK ARTYSTYCZNY”, Twierdza Modlin
  • 2005 - Zbiorowa wystawa ”WODA, POCZĄTEK I KONIEC”, Poznań
Polecamy

Beata  Wąsowska
Beata Wąsowska
Latawce
Polecamy

Andrzej Tomaszewski
Andrzej Tomaszewski
Bez tytułu
Polecamy

Piotr  Naliwajko
Piotr Naliwajko
Chleb